Algemene voorwaarden

Laatste update op: december 3, 2020

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die worden aangeboden op deze website en op alle overeenkomsten met de klant.

 

2. Prijzen

2.1 De verkoper houdt zich het recht om het aanbod van verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

2.2 Prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s (€) en inclusief BTW. Voor de online dienst wordt een transactiekost van €0,50 in rekening gebracht

2.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

 

3. Betaling

De klant betaalt via het online betalingsplatform Mollie, de bestelling wordt pas klaargemaakt voor afhaling (of levering indien van toepassing). na succesvol ontvangst van betaling.

 

4. Afhaling

Nadat de bestelling definitief bevestigd is, zal de verkoper de bestelling klaarzetten op het ingegeven tijdstip.

 

5. Afbeeldingen en foto’s

Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding en zijn in geen geval bindend.

 

6. Wachtwoord en account

De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

 

7. Cookies

De website maakt gebruik van cookies om informatie over de klant en bezoeker van de website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website.

 

8. Herroepingsrecht

Een bestelling wordt definitief als de klant op “bevestig” of “bevestig en betaal” heeft getikt. De verkoper beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

 

9. Aansprakelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

 

10. Annulatie

Bij annulatie is de verkoper ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen. Bij annulatie 1uur voor de afhaling wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

 

11. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van de verkoper waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan brand, technische panne, ziekte, overheidsmaatregelen enz. enerzijds en aan gebreken in de aan de verkoper toegeleverde producten anderzijds.

 

12. Klachten

Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij de verkoper.